Cookievrij

Cookievrij.nl geeft informatie over het publiceren en beheren van websites zonder gebruik van cookies.

Wat is een cookievrije website?

Een cookievrije website kan op meer dan één manier gedefinieerd worden:

  1. De website definieert geen cookies in de webbrowser van de bezoeker. Geen enkele cookie. Dit komt meestal alleen voor in statische websites; websites die geen gebruik maken van een onderliggend Content Management System (CMS) òf: websites die speciaal zijn ingericht om cookievrij te zijn.
  2. Websites die geen niet-functionele cookies publiceren. Met andere woorden: website die weliswaar een (First Party) cookie plaatsen, maar dit nodig hebben om correct te functioneren. Bijvoorbeeld: webshops of websites met een inlogfunctie.
  3. Websites die geen Third Party cookies publiceren.

De meest gangbare definitie is dat een website geen niet-functionele cookies gebruikt, dus alleen cookies in die gevallen dat het nodig is voor het correct functioneren. Het feit of een website cookies gebruikt is actueel geworden sinds invoering van de "cookiewet". Deze wet bestaat niet, maar verwijst naar een deel van de Telecommunicatiewet, artikel 11.7a. Deze wet is sinds 5 juni 2012 van kracht.

Het belang van een cookievrije website

Sinds de inwerkingtreding van de "cookiewet" heeft een website de verplichting toestemming te vragen aan een bezoeker voor het plaatsen van cookies. Of dit cookies van de website zelf zijn of cookies van Third Parties (zoals b.v. Google Analytics) is niet van belang. Vóór de plaatsing van de cookies moet er toestemming worden gevraagd aan de bezoeker. Slechts voor functionele cookies geldt er een uitzondering. Veel websites zijn, b.v. voor advertentieinkomsten of het gebruik van Google Analytics, afhankelijk van deze cookies. Deze websites tonen (bij een eerste bezoek) altijd een vraag en tonen bij niet-acceptatie geen informatie.

Het toevoegen van een dergelijke vraagconstructie geeft bij veel bezoekers vertraging en irritatie op. Dit zal voor een gedeelte van de bezoekers een reden zijn om de website niet bezoeken. Voor de uitvoering van een cookievraag zijn er veel variaties mogelijk. Het feit blijft dat er pas cookies mogen worden gebruikt, als er expliciet toestemming van een bezoeker is gegeven. Complicerende factor is dat de website de toestemming moet archiveren en in een later stadium moet kunnen aantonen dat een bepaalde bezoeker toestemming heeft gegeven.

Is er een alternatief voor deze omslachte constructie? Zeker. Het ligt voor de hand en is elegant: simpelweg geen cookies gebruiken in een website. Dit is niet triviaal om te implementeren voor de meeste CMS-gestuurde websites en vraagt een zorgvuldige opzet en controle van een website. Maar zonder cookies hoeven er geen ingewikkelde en vervelende "vraagblokkades" te worden ingebouwd in een website.

Moet elke website cookievrij zijn?

In sommige gevallen is de werking van een website afhankelijk van het gebruik van cookies. Denk b.v. aan interactieve systemen zoals webshops of websites waar een aanmelding voor toegang nodig is. Dit zijn websites die "functionele cookies" gebruiken en in het kader van de "cookiewet" geen expliciete toestemming hoeven te vragen aan de bezoekers.

Het is uiteraard aan elke websitebeheerder om te beslissen of de website cookies gebruikt. Maar als er niet-functionele cookies worden gebruik, òf er wordt gebruik gemaakt van externe informatieleveranciers of diensten zoals advertenties of Google Analytics, dan moet de website voor de "cookiewet" toestemming vragen.

Nieuws

Kamer wil einde pop-ups door cookiewet

13-02-2013

De Tweede Kamer wil dat er een eind komt aan pop-upvensters waarbij gebruikers toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Coalitiepartijen VVD en PvdA vinden allebei de huidige regels onwerkbaar voor de gebruiker.

Lees volledige artikel: Kamer wil einde pop-ups door cookiewet (Nu.nl)

Consumenten ergeren zich aan cookiewet

06-02-2013

"Wij krijgen klachten van consumenten die aangeven hun privacy belangrijk te vinden, maar ook hechten aan gebruiksgemak. Ze ergeren zich eraan dat ze voortdurend de vraag voorgelegd krijgen of ze akkoord gaan met het plaatsen van cookies", aldus directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

Lees volledige artikel: Cookiewetgeving moet anders (Consumentenbond.nl)

Is uw website cookievrij?

Als uw eigen website cookievrij is, neem dan een link op naar CookieVrij.nl. Zie hiervoor de CookieVrij html-code.