Cookiewet

De cookiewet bestaat niet, maar verwijst naar een deel van de Telecommunicatiewet, artikel 11.7a. Deze wet is sinds 5 juni 2012 van kracht.

[verdere informatie over de "cookiewet"]